Yvetta Fedorova’s illustration for Friends Issue of The Boston Globe Magazine.

https://www.bostonglobe.com/magazine/2017/03/10/her-only-black-friend/0SyvL4vi0kfcArEJxRAIiM/story.html